Pin Pisen dung lượng chuẩn cho iPhone 13

950.000 

Hiện tại không có khuyến mãi nào cho sản phẩm này!

Thông số kỹ thuật